Hotels

Hotels zijn uniek in de horecamakelaardij, toch zijn wij specialist, vakkundig en zorgvuldig in de koop, huur en taxaties van hotels. Zeker in Amsterdam en omgeving zijn hotels schaars, desalniettemin hebben wij door de jaren heen transacties begeleidt in de hotellerie waardoor wij een solide database hebben opgebouwd.

Verkoop en aankoop

Bij de verkoop of aankoop van een hotelexploitatie of hotelvastgoed zullen wij al het werk uit handen nemen. Vanaf de eerste, vrijblijvende kennismaking tot aan de daadwerkelijke overdracht zullen wij de werkzaamheden voor jou verrichten en in jouw belang optreden. Wij verzorgen de gehele begeleiding tot en met de nazorg van jouw horeca exploitatie. Daarbij hebben onze makelaars de kennis over de verschillende exploitatiemogelijkheden, rekening houdend met de lokale regelgeving en de verschillende verkoop- dan wel beleggingsconstructies. Dit gehele proces gebeurd op een volledige no-cure no-pay basis. Wij leveren de dienst, alleen na een succesvolle afhandeling wordt de factuur in rekening gebracht.

Taxaties

Onze specialisten van de taxatieafdeling voorzien je graag van een economisch weloverwogen en goed onderbouwd taxatierapport van de exploitatie, huur of het onroerend goed. Voor meer informatie inzake taxaties kun je vinden in het tabblad ´´taxaties´´.

Diensten

Wij verzorgen de volgende diensten

  • Volledige begeleiding bij de aan-/verkoop van uw hotelexploitatie
  • Volledige begeleiding bij de aan-/verkoop van uw hotelvastgoed
  • Taxatie hotelexploitatie
  • Taxatie huurwaarde hotel
  • Taxatie onroerend goed hotel