Disclaimer

Alle gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld en voor zover wij kunnen nagaan, uit een betrouwbare bron afkomstig. Voor de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.